Program kulturních akcí

prosinec 2023

  • Sál, restaurace a salonky byly zrušeny, proto je již nemůžeme nabízet k pronájmu. V Domě služeb LABYRINT v Ostravě Třebovicích pronajímáme k dlouhodobému pronájmu pouze kanceláře a skladovací prostory.

TŘEBOVICKÉ ŠUPINKY - Dětská scéna 2013 - městské oblastní kolo dětského divadla

Začátek:10:30
Vstupné:30,- Kč

Přehlídka dětské amatérské divadelní tvorby  – soutěžní!
ORGANIZACE MĚSTSKÉ – OBLASTNÍ – PŘEHLÍDKY „TŘEBOVICKÉ ŠUPINKY – DĚTSKÁ SCÉNA 2013“

Pořadatel: O.S.ŠUPINY, Jiří Sekáč, Vítkovická 1222/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, telefon: +420 731 449 751, e-mail: labyrint@labyrintova.cz
Organizační partner: O.S. Z DIVIDLA

Místo: Prostory SD LABYRINT, Třebovická 5088/41, Ostrava-Třebovice

Jste-li z Ostravy a okolí a máte představení, chcete-li jít do soutěže o postup na Krajskou přehlídku "Ostravské ŠUPINKY – Dětská scéna 2013“ (která bude opět ve SD LABYRINT v Ostravě-Třebovicích, s následnou možností dalšího postupu na Národní přehlídku „Dětská scéna 2013“ ve Svitavách v červnu 2013, musíte se svým souborem projít přinejmenším touto městskou přehlídkou. Představení bude hodnotit lektorský sbor, alespoň jeden z jeho členů je zároveň i členem odborné poroty Krajské přehlídky. Doporučené soubory budou zařazeny do programu Krajské přehlídky "OSTRAVSKÉ ŠUPINKY – Dětská scéna 2013“.

Jednotlivá představení budou nasazena podle Vašich přihlášek (definitivní program, hodiny vystoupení rozešleme všem přihlášeným). Na závěr bude rozborový seminář s členy lektorského sboru, kterého se mohou zúčastnit vedoucí, režiséři, ale všichni vystupující… Vyhlášení výsledků a postupujících souborů po skončení přehlídky.

Finanční podmínky: Budeme od každého souboru vybírat účastnický poplatek na zaplacení režie a energií, světlo, ozvučení, úklid prostor, stavbu sálu, nutné převozy materiálu a zásobování a podobně ve výši 30,– Kč/osoba (tím jsou myšleni vystupující, nikoliv vedoucí souborů a pedagogický doprovod) dle prezenčních listin v den vystoupení přímo na místě. Aktivní účastníci přehlídky budou mít možnost shlédnout představení jiných divadelních souborů zdarma.

Kontaktní adresy a spojení: O.S.ŠUPINY, Jiří Sekáč, Svatoplukova 1222/24. 703 00 Ostrava-Vítkovicece, mobil: +420 731 449 751, e-mail: labyrint@labyrintova.czwww.labyrintova.cz

Prosíme Vás, zašlete své vyplněné přihlášky včas, kterýmkoliv z uvedených způsobů spojení, abychom mohli celou přehlídku připravit podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Těšíme se na Vás a Vaše představení.Soubory

  1. přiložený soubor

Designed & developed by MARF, © 2009