Program kulturních akcí

únor 2023

  • Sál, restaurace a salonky byly zrušeny, proto je již nemůžeme nabízet k pronájmu. V Domě služeb LABYRINT v Ostravě Třebovicích pronajímáme k dlouhodobému pronájmu pouze kanceláře a skladovací prostory.

BEZ NÁZVU (3) - Fimfárum

Začátek:14:30

Několik slov o inscenaci: Intrikánský lokaj svými řečmi obloudí kovářku a také knížeti namluví, aby kováři zadával nesplnitelné úkoly. Kovář s pomocí nadpřirozených sil úkoly splní, ale přijde úkol nejtěžší: přinést FIMFÁRUM. Situace vypadá beznadějně, ale jako v každé správné pohádce je zlo potrestáno a dobro vítězí. Aby však byla pohádka přizpůsobena modernímu divákovi, obsahuje mnoho současných prvků včetně reklamních vsuvek, na něž je běžný seriálový divák zvyklý.

Několik slov o souboru: Divadelní soubor Bez názvu funguje na základě volnočasové aktivity studentů Slezského gymnázia v Opavě. Vedoucím souboru je Mgr. Lenka Weiglhoferová. Počet členů obvykle nepřesahuje 10 studentů, vzhledem ke krátké působnosti jednotlivých žáků na škole (studium je čtyřleté) dochází k poměrně častým proměnám v členské základně souboru. Daná skupina vždy nacvičí v průběhu svého studia jedno až dvě představení, s nimiž vystupuje jak pro opavskou veřejnost, tak také pro žáky opavských škol či se účastní soutěží a přehlídek.Designed & developed by MARF, © 2009