Program kulturních akcí

srpen 2021

  • Možnost sledování sportovních přenosů na velkoplošné televizi. Přijďte fandit!
  • Možnost oslavit firemní akce!!! Oslava narozenin. Svatební hostiny! Domluvíme se s vámi na občerstvení!
  • Možnost pronajmutí sálu pro soukromé účely

BEZ NÁZVU (1) - Pan Kaplan má stále třídu rád

Začátek:15:40

Několik slov o inscenaci: KOMICKÉ PŘÍHODY PEDAGOGA A ŽÁKŮ OPAVSKÉ VEČERNÍ PŘÍPRAVNÉ ŠKOLY PRO DOSPĚLÉ. STUDENTY JSOU PŘISTĚHOVALCI Z NEJRŮZNĚJŠÍCH KOUTŮ SVĚTA A MEZI NIMI OBZVLÁŠTĚ „VYNIKÁ" SAMOROSTLÝ A NEOBYČEJNĚ HORLIVÝ PAN KAPLAN, KTERÝ SE ZÁLUDNÝMI HOUŠTINAMI VYUČOVANÉHO ČESKÉHO JAZYKA PRODÍRÁ S NEZDOLNOU ENERGIÍ A OSOBITOU LOGIKOU.

Několik slov o souboru: Divadelní soubor Bez názvu funguje na základě volnočasové aktivity studentů Slezského gymnázia v Opavě. Vedoucím souboru je Mgr. Lenka Weiglhoferová. Počet členů obvykle nepřesahuje 10 studentů, vzhledem ke krátké působnosti jednotlivých žáků na škole (studium je čtyřleté) dochází k poměrně častým proměnám v členské základně souboru. Daná skupina vždy nacvičí v průběhu svého studia jedno až dvě představení, s nimiž vystupuje jak pro opavskou veřejnost, tak také pro žáky opavských škol či se účastní soutěží a přehlídek.Designed & developed by MARF, © 2009