Program kulturních akcí

srpen 2021

  • Možnost sledování sportovních přenosů na velkoplošné televizi. Přijďte fandit!
  • Možnost oslavit firemní akce!!! Oslava narozenin. Svatební hostiny! Domluvíme se s vámi na občerstvení!
  • Možnost pronajmutí sálu pro soukromé účely

BEZ NÁZVU (2) - Chci zpátky školné

Začátek:20:00

Několik slov o inscenaci: Absolvent Vomáčka se po marném snažení o nalezení zaměstnání vrací zpátky do školy s jednoznačným argumentem: neumí najít práci. Vše je podle něj zapříčiněno tím, že jej ve škole zřejmě nic nenaučili, a proto se do školy vrací a žádá vrácení vynaloženého školného. To ovšem pedagogický sbor nemůže připustit. A tak je čeká nelehký úkol – přesvědčit absolventa při přezkoušení, že známky školou udělené jsou rozhodně platné.

Několik slov o souboru: Divadelní soubor Bez názvu funguje na základě volnočasové aktivity studentů Slezského gymnázia v Opavě. Vedoucím souboru je Mgr. Lenka Weiglhoferová. Počet členů obvykle nepřesahuje 10 studentů, vzhledem ke krátké působnosti jednotlivých žáků na škole (studium je čtyřleté) dochází k poměrně častým proměnám v členské základně souboru. Daná skupina vždy nacvičí v průběhu svého studia jedno až dvě představení, s nimiž vystupuje jak pro opavskou veřejnost, tak také pro žáky opavských škol či se účastní soutěží a přehlídek.Designed & developed by MARF, © 2009