Program kulturních akcí

únor 2023

  • Sál, restaurace a salonky byly zrušeny, proto je již nemůžeme nabízet k pronájmu. V Domě služeb LABYRINT v Ostravě Třebovicích pronajímáme k dlouhodobému pronájmu pouze kanceláře a skladovací prostory.

ČOKÍCI - Žítkovské bohyně

Začátek:14:40

Několik slov o inscenaci: INSCENACE BYLA INSPIROVÁNA ROMÁNEM KATEŘINY TUČKOVÉ ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ. „Vysoko v kopcích Bílých Karpat žily odedávna ženy obdařené výjimečnými schopnostmi. Uměly léčit a pomáhat s kdejakým trápením, uměly poradit v nesnázích a také prý viděly do budoucnosti. Říkalo se jim bohyně a své umění si předávaly z generace na generaci. Dora Idesová patří k posledním z rodu žítkovských bohyní. Jejich umění se však nenaučila, vystudovala etnografii a rozhodla se napsat o nich rozsáhlou vědeckou studii. Na konci devadesátých let objeví v pardubickém archivu ministerstva vnitra operativní svazek StB vedený na vnitřního nepřítele — její tetu, bohyni Surmenu. Dora rozplétá osudy žítkovských žen a s překvapením zjišťuje, že ačkoli se sama bohyní nestala, je i ona nedílnou součástí tajemné tradice.“ Co je to osud? Každý si rozmotáváme svůj osud….. a vždy směřujeme k jeho naplnění….. Můžeme si však určit, co je našim osudem?

Několik slov o souboru: SOUBOR ČOKÍCI VZEŠEL Z LDO ZUŠ KARVINÁ, JEHO POČÁTKY SPADAJÍ DO DOBY PŘED SEDMI LETY, KDY SE NA PŮDĚ ZUŠ KARVINÁ SEŠLY DĚTI KOLEM 5. TŘÍDY SE ZCELA ZAČÍNAJÍCÍ PANÍ UČITELKOU, SE MNOU…. . SPOLEČNĚ JSME ZAČALI, SPOLEČNĚ ROSTEME A SPOLEČNĚ SE UČÍME A PROŠLAPÁVÁME SI CESTY K DIVADELNÍ VÝPOVĚDI…. TAK JAK U JINÝCH MLADŠÍCH SKUPIN MOHU UŽ JÁ ČERPAT ZE ZKUŠENOSTÍ Z PŘEDCHOZÍCH LET, TAK U ČOKÍKŮ NEMÁM A NIKDY JSEM NEMĚLA Z ČEHO ČERPAT, O CO SE OPŘÍT. U TÉTO SKUPINY BÝVÁ VŠE POPRVÉ A NOVÉ…. TEĎ TOU POSLEDNÍ NOVINKOU BYLO PO SVÉM ZPRACOVAT DO DIVADELNÍ PODOBY KNIHU. TÍM VŠÍM JE URČITĚ HODNĚ OVLIVNĚN I SAMOTNÝ CHARAKTER SOUBORU, TYTO DĚTI – DNES UŽ MLADÍ LIDÉ – JSOU A ZŮSTÁVAJÍ PRO VŠE, CO DĚLÁME, MNOHEM VÍCE MÝMI PARTNERY, SPOLUTVŮRCI…. INSCENACE ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ JE TEDY VSKUTKU SPOLEČNÝM DÍLEM NÁS VŠECH, TÉMĚŘ TŘÍLETOU PRACÍ, HLEDÁNÍM CEST…. VELMI NESNADNÝM HLEDÁNÍM SE SPOUSTOU SLEPÝCH CEST, ODBOČEK…. NĚCO, CO NÁS MNOHO NAUČILO. BEZ OHLEDU NA TO, ZDA VÝSLEDNÝ TVAR BUDE ODPOVÍDAT VYNALOŽENÉMU ÚSILÍ….Designed & developed by MARF, © 2009