Program kulturních akcí

srpen 2021

  • Možnost sledování sportovních přenosů na velkoplošné televizi. Přijďte fandit!
  • Možnost oslavit firemní akce!!! Oslava narozenin. Svatební hostiny! Domluvíme se s vámi na občerstvení!
  • Možnost pronajmutí sálu pro soukromé účely

Statické divadlo Jakuba a Ondřeje - Zánicky

Začátek:17:30

Několik slov o inscenaci: Statické divadlo Jakuba a Ondřeje se představí se scénickým komponovaným pásmem Zánicky, jehož mnohotvárnost a tajnosnubná rafinovanost připravuje zneklidňující překvapení publiku i samotným aktérům.

Několik slov o souboru: Statické divadlo Jakuba a Ondřeje je personálně chudý soubor , provozující psychologicky vypjaté, minimalistické divadlo s řídkou dějovostí a slovesností, které se okatě projevují již obsahově skrovnou anotací . inspiraci hledá v nejhlubších niterních hnutí člověka, vydaného všanc poryvům každodennosti.Designed & developed by MARF, © 2009