Program kulturních akcí

únor 2023

  • Sál, restaurace a salonky byly zrušeny, proto je již nemůžeme nabízet k pronájmu. V Domě služeb LABYRINT v Ostravě Třebovicích pronajímáme k dlouhodobému pronájmu pouze kanceláře a skladovací prostory.

Statické divadlo Jakuba a Ondřeje - Zánicky

Začátek:17:30

Několik slov o inscenaci: Statické divadlo Jakuba a Ondřeje se představí se scénickým komponovaným pásmem Zánicky, jehož mnohotvárnost a tajnosnubná rafinovanost připravuje zneklidňující překvapení publiku i samotným aktérům.

Několik slov o souboru: Statické divadlo Jakuba a Ondřeje je personálně chudý soubor , provozující psychologicky vypjaté, minimalistické divadlo s řídkou dějovostí a slovesností, které se okatě projevují již obsahově skrovnou anotací . inspiraci hledá v nejhlubších niterních hnutí člověka, vydaného všanc poryvům každodennosti.Designed & developed by MARF, © 2009