Program kulturních akcí

duben 2024

  • Sál, restaurace a salonky byly zrušeny, proto je již nemůžeme nabízet k pronájmu. V Domě služeb LABYRINT v Ostravě Třebovicích pronajímáme k dlouhodobému pronájmu pouze kanceláře a skladovací prostory.

ex peri 's - Bílé divadlo - Hráz věčnosti

Začátek:20:00
Vstupné:30,- Kč

Několik slov o inscenaci: Česká literatura má málo tak výrazných prozaiků, jako je Bohumil Hrabal. Jeho literatura je nesmírně lidská, polidšťuje i toho, kdo ji čte. Jeho knihy neovlivnili jen českou společnost, ale celý svět. V roce 1982 (kdy si zakládající členové přečetli jeho knihu Kluby poezie), ve které se tři hlavní postavy, Hanťa, Vladimír a Bondy, snaží mluvením odvracet nepříjemné věci. Skromné postavy na „smetišti epochy“, které si odpudivou skutečnost dokážou zkrášlit velkou představivostí… A tak vzniklo představení Bílého divadla z Ostravy – Hráz věčnosti. Samotný autor nám dal svolení k dramatizaci jeho díla: „…souhlasím, aby tato skupina a ne jiná, sehrála Kluby poesie tak, jak sami dle své poetiky uváží a sepíší…“

Několik slov o souboru: Bílé divadlo se již 35 let zabývá jevištními i tzv. paradivadelními experimenty. Jeho představení jsou především svébytnou výpovědí života spojené se základními otázkami bytí podané v nezaměnitelné poetice Bílého divadla. Bílé divadlo je divadlem akce, obsahujcí prvky performace a experimentu. Pro zdůraznění výpovědi Bílé divadlo nejraději uplatňuje prostor site specific, který může více podtrhnout atmosféru sděleného…

Akce je uskutečněna s finančním přispěním Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury ČR a dalších sponzorů, jejichž loga jsou v sekci Partneři a sponzoři těchto webových stránek. Všem partnerům děkujeme. V sobotu proběhne slavnostní vyhlášení výsledků krajské divadelní přehlídky amatérských divadel Moravskoslezského kraje a nominace nejúspěšnějších souborů do finále národní přehlídky ČR.

Vstup na přehlídku je umožněno široké veřejnosti. Vstupné 30,– Kč, studenti, senioři a handicapované osoby mají vstup zdarma!

Nejinspirativnější inscenace mohou postoupit do celorepublikového finále – 56. celostátní přehlídka experimentujícího divadla, na Šrámkův Písek nebo na 15. celostátní přehlídku studentských a mladých divadelních souborů v Ústí nad Orlicí. Nejlepší divadelní soubory mohou být pak dále doporučeny na přehlídku amatérského divadla na Jiráskův Hronov – 87. ročník.Designed & developed by MARF, © 2009