Program kulturních akcí

srpen 2021

  • Možnost sledování sportovních přenosů na velkoplošné televizi. Přijďte fandit!
  • Možnost oslavit firemní akce!!! Oslava narozenin. Svatební hostiny! Domluvíme se s vámi na občerstvení!
  • Možnost pronajmutí sálu pro soukromé účely

„OSTRAVSKÉ ŠUPINKY“ – 41. ročník. Krajská přehlídka dětského divadla 2012

P R O P O Z I C E ORGANIZACE DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY zařazené do celorepublikové postupové přehlídky
„DĚTSKÁ SCÉNA 2012“

SOBOTA 31. BŘEZNA 2012 – OBLASTNÍ KOLO „TŘEBIVICKÉ ŠUPINKY“

SOBOTA 14. DUBNA 2012 – KRAJSKÉ KOLO „OSTRAVSKÉ ŠUPINKY“

Pořadatelé: O.S. ŠUPINY, Svatoplukova 1222/24, Ostrava Vítkovice, 703 00, telefon: +420 731 449 751, e-mail: labyrint@labyrintova.cz

O.S. DIVIDLO – divadelní studio Ostrava telefon: +420 602 787 552, e-mail: sasa.ostrava@seznam.cz

Místo přehlídky: Prostory SD LABYRINT, Třebovická 5088/41, Ostrava-Třebovice, 722 00.

Akce je uskutečněna s finančním přispěním Statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Ostrava -Třebovice, Moravskoslezského kraje a Ministerstva kultury ČR a dalších sponzorů, jejichž loga jsou v sekci Partneři a sponzoři těchto webových stránek. Všem partnerům děkujeme.

Občerstvení bude zajištěno v prostorách SD LABARINT.

Nejdříve proběhnou Oblastní městská kola v jednotlivých regionech Moravskoslezského kraje a doporučené soubory odbornou porotou z těchto oblastních městských přehlídek se mohou zúčastnit krajského kola OSTRAVSKÉ ŠUPINKY. Divadelní soubory z regionu Ostravska a okolí a v regionech, kde oblastní kola neprobíhají, se mohou přihlásit samostatně do oblastního městského kola na oblastní kolo TŘEBOVICKĚ ŠUPINKY nejpozději do 15. 2. 2012. Organizátoři městských oblastních kol jsou povinni poslat přihlášky doporučených divadelních souborů do Krajského kola Moravskoslezského kraje OSTRAVSKÉ ŠUPINKY nejpozději do 1. 4. 2012.

P R O P O Z I C E Oblastní městské i krajské přehlídky dětských divadelních, loutkářských souborů
„TŘEBOVICKÉ ŠUPINKY – Dětská scéna 2012“ – oblastní kolo „OSTRAVSKÉ ŠUPINKY – Dětská scéna 2012“ . krajské kolo ve společenském domě LABYRINT

Celostátní přehlídka dětského divadla je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativ­nějších inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé ČR. Inscenace jsou vybírány z krajských postupových přehlídek, jimž pokud možno předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní městská kola. Přehlídek se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské soubory působící při jakékoliv školské či kulturní instituci (ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, víceleté gymnázium, kulturní středisko…) nebo i mimo ně. Soubory se mohou s jednou inscenací zúčastnit pouze jedné krajské přehlídky.

Soutěžní představení budou probíhat od sobotního rána do podvečera v sále SD LABYRINT (jeviště, osvětlení, zvuky, mgf, CD, tahy, opona, zákryt, výkryty). Divadelní soubory i jednotlivci, vedoucí mohou přijíždět do Ostravy-Třebovic již od 8.00 hodin. Lze hrát na jevišti (délka portálu: 8,0 m, hloubka 4,5 m, výška 5,0 m), ale i v sále (délka sálu 20,0 m, šířka sálu 11,0 m, výška sálu 7,0 m) – prostor je dostatečně variabilní.

Odborná porota této přehlídky je tvořena z řad divadelních odborníků a s letitou praxí dramatickou výchovou dětí, pokusíme se Vám zajistit objektivní hodnocení. Rozbory představení s lektory budou o přestávkách mezi jednotlivými představeními a na závěr bude souhrnné hodnocení všech zúčastněných souborů.

Všem zúčastněným souborům bude předán upomínkový předmět. Cestovné souborům prozatím neproplácíme. Vstupní poplatek bude vybírán 30,–Kč/osoba. Stravu dle počtu nahlášených osob zajistíme v restauraci – cena „přesnidávkové“ polévky cca 35,– Kč, cena hlavního jídla bude do cca 75,– Kč (bude upřesněno). Vámi objednanou stravu, musíte zaplatit předem, odhlásit ji lze nejpozději tři dny před zahájením přehlídky! Po dobu přehlídky bude otevřena restaurace i bufet.

Kontaktní adresy a spojení na pořadatele: Pořadatel: Ing. Jiří Sekáč, O.S.ŠUPINY, Svatoplukova 1222/24 Ostrava-Vítkovice, 703 00 mobil: +420 731 449 751, e-mail: labyrint@labyrintova.cz, www.labyrintova.cz Místo konání: SD LABYRINT, Třebovická 5088/41, 722 00 Ostrava-Třebovice ( spojení MHD – autobusem č. 51 a 39 – zastávka U Pošty)

Závazné přihlášky, v nichž uvedete všechny požadované údaje, a postupové přihlášky s doporučeními porot zašlete nejpozději do 15. února 2012 na oblastní městké kolo, resp. do 1.4. 2012 na karjské kolo. Rovněž nahlaste počet osob, které se budou stravovat – restauraci bude připraveno menu za příznivější ceny než běžný výběr. K přihlášce je nutné dodat: stručné slovo o souboru, o autorovi představení, o představení, potvrzení o vyřešení autorských práv, popř. čestné prohlášení. Nezapomeňte, že 3/4 Vašeho souboru musí být do 15-ti let věku! Těšíme se na Vás a na Vaše představení.

Závazná přihláška (s doporučením) na Krajskou přehlídku dětského divadla „OSTRAVSKÉ ŠUPINKY – Dětská scéna 2012“ (dětské divadelní soubory s postupem na národní přehlídku) Společenský dům LABYRINT, Ostrava-Třebovice Sobota 14. dubna 2012 od 8.30 hodin

Název souboru, kroužku:………….……………………………­……………………………….

Vedoucí: ………………….… Kontaktní adresa, telefon, mobil, e-mail: ….…………………..

…………………………………­……………………………….­.............­.... PSČ: ……………..

Zřizovatel (adresa, spojení): …………………………………­………….………………………

Název představení: ………………………………….… autor: ………..……………………..

úprava: ……………………… režie: …………….……… scénografie: ………………………

hudba: ………………….….. délka představení: …….….. stavba: ………… úklid: …………

Stručná charakteristika představení: ..……………………………­……………………………………­...

…………………………………­………………………………………………………………­…………

Technické, prostorové, zvukové, osvětlovací požadavky: ………………………..……………………­..

…………………………………­………………………………………………………………­…………

Počet účinkujících: ……………..…… doprovod: ……….………… celkem přijede: …………………

U souborů mládeže uveďte průměrný věk: .............­.............­.............­.............­.............­.............­.... Divácká adresa (věk): od .............­.............­... do .............­.............­...... let

Objednávka stravy: přesnidávková polévka .……… hlavní jídlo: …..... Další požadavky: …………

Doporučení okresní (oblastní) poroty, nebo vlastní zdůvodnění: ……………………………………

…………………………………­………………………………………………………………­…………

Datum a místo: ……………………………………... Porota ve složení: .............­..........……………….

.............­.............­.............­.............­.............­.............­..... Předseda poroty: .............­.............­.……………..

Co ještě chcete sdělit?……………………­…………….……………………………­……….…………...

Hrát chcete (pokusíme se vyhovět): sobota dopoledne – ano / ne odpoledne ano / ne

Podpisy zřizovatelů/ předsedy porot/vedoucího souboru/razít­ko:…………………………….

_____________­________________________­________________________­________________________­________________________­____ Kontaktní spojení: Jiří Sekáč, O.S.ŠUPINY, Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, mobil: +420 731 449 751, e-mail: labyrint@labyrintova.czwww.labyrintova.czDesigned & developed by MARF, © 2009