Program kulturních akcí

září 2020

  • Možnost sledování sportovních přenosů na velkoplošné televizi. Přijďte fandit!
  • Možnost oslavit firemní akce!!! Oslava narozenin. Svatební hostiny! Domluvíme se s vámi na občerstvení!
  • Možnost pronajmutí sálu pro soukromé účely

„Postupová přehlídka Dětská scéna 2013 – OSTRAVSKÉ ŠUPINKY 2013“ .

P R O P O Z I C E ORGANIZACE DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY zařazené do celorepublikové postupové přehlídky
„DĚTSKÁ SCÉNA 2013“

SOBOTA 6. dubna 2013 – OBLASTNÍ KOLO „TOSTRAVSKÉ ŠUPINKY“

SOBOTA 20. DUBNA 2013 – KRAJSKÉ KOLO „OSTRAVSKÉ ŠUPINKY“

Pořadatelé: O.S. ŠUPINY, Svatoplukova 1222/24, Ostrava Vítkovice, 703 00, telefon: +420 731 449 751, e-mail: labyrint@labyrintova.cz

O.S. DIVIDLO – divadelní studio Ostrava telefon: +420 602 787 552, e-mail: sasa.ostrava@seznam.cz

Místo přehlídky: Prostory SD LABYRINT, Třebovická 5088/41, Ostrava-Třebovice, 722 00. ( spojení MHD – autobusem č. 51 a 39 – zastávka U Pošty)

Nejdříve proběhnou Oblastní městská kola v jednotlivých regionech Moravskoslezského kraje a doporučené soubory odbornou porotou z těchto oblastních městských přehlídek se mohou zúčastnit krajského kola OSTRAVSKÉ ŠUPINKY. Divadelní soubory z regionu Ostravska a okolí a v regionech, kde oblastní kola neprobíhají, se mohou přihlásit samostatně do oblastního městského kola na oblastní kolo TŘEBOVICKĚ ŠUPINKY nejpozději do 15. 2. 2032. Organizátoři městských oblastních kol jsou povinni poslat přihlášky doporučených divadelních souborů do Krajského kola Moravskoslezského kraje OSTRAVSKÉ ŠUPINKY nejpozději do 1. 4. 2013.

P R O P O Z I C E Oblastní městské i krajské přehlídky dětských divadelních, loutkářských souborů
„TŘEBOVICKÉ ŠUPINKY – Dětská scéna 2013“ – oblastní kolo „OSTRAVSKÉ ŠUPINKY – Dětská scéna 2013“ . krajské kolo ve společenském domě LABYRINT

Celostátní přehlídka dětského divadla je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativ­nějších inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé ČR. Inscenace jsou vybírány z krajských postupových přehlídek, jimž pokud možno předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní městská kola. Přehlídek se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské soubory působící při jakékoliv školské či kulturní instituci (ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, víceleté gymnázium, kulturní středisko…) nebo i mimo ně. Soubory se mohou s jednou inscenací zúčastnit pouze jedné krajské přehlídky.

Soutěžní představení budou probíhat od sobotního rána do podvečera v sále SD LABYRINT (jeviště, osvětlení, zvuky, mgf, CD, tahy, opona, zákryt, výkryty). Divadelní soubory i jednotlivci, vedoucí mohou přijíždět do Ostravy-Třebovic již od 8.00 hodin. Lze hrát na jevišti (délka portálu: 8,0 m, hloubka 4,5 m, výška 5,0 m), ale i v sále (délka sálu 20,0 m, šířka sálu 11,0 m, výška sálu 7,0 m) – prostor je dostatečně variabilní.

Odborná porota této přehlídky je tvořena z řad divadelních odborníků a s letitou praxí dramatickou výchovou dětí, pokusíme se Vám zajistit objektivní hodnocení. Rozbory představení s lektory budou o přestávkách mezi jednotlivými představeními a na závěr bude souhrnné hodnocení všech zúčastněných souborů.

Všem zúčastněným souborům bude předán upomínkový předmět. Cestovné souborům proplatíme, pokud získáme grant. Vstupní poplatek bude vybírán 30,–Kč/osoba. Stravu dle počtu nahlášených osob zajistíme v restauraci. Vámi objednanou stravu, musíte zaplatit předem, odhlásit ji lze nejpozději tři dny před zahájením přehlídky! Po dobu přehlídky bude otevřena restaurace i bufet.

Kontaktní adresy a spojení na pořadatele: Pořadatel: Ing. Jiří Sekáč, O.S.ŠUPINY, Svatoplukova 1222/24 Ostrava-Vítkovice, 703 00 mobil: +420 731 449 751, e-mail: labyrint@labyrintova.czwww.labyrintova.cz

Závazné přihlášky, v nichž uvedete všechny požadované údaje, a postupové přihlášky s doporučeními porot zašlete nejpozději do 15. února 2012 na oblastní městké kolo, resp. do 1.4. 2012 na karjské kolo. Rovněž nahlaste počet osob, které se budou stravovat – restauraci bude připraveno menu za příznivější ceny než běžný výběr. K přihlášce je nutné dodat: stručné slovo o souboru, o autorovi představení, o představení, potvrzení o vyřešení autorských práv, popř. čestné prohlášení. Nezapomeňte, že 3/4 Vašeho souboru musí být do 15-ti let věku! Těšíme se na Vás a na Vaše představení.

Závazná přihláška (s doporučením) na Oblastní městskou přehlídku dětského divadla „TŘEBOVICKÉ ŠUPINKY – Dětská scéna 2012“ (dětské divadelní soubory s postupem na národní přehlídku) Společenský dům LABYRINT, Ostrava-Třebovice Sobota 6. dubna 2013 od 8.30 hodin

Název souboru, kroužku:………….……………………………­……………………………….

Vedoucí: ………………….… Kontaktní adresa, telefon, mobil, e-mail: ….…………………..

…………………………………­……………………………….­.............­.... PSČ: ……………..

Zřizovatel (adresa, spojení): …………………………………­………….………………………

Název představení: ………………………………….… autor: ………..……………………..

úprava: ……………………… režie: …………….……… scénografie: ………………………

hudba: ………………….….. délka představení: …….….. stavba: ………… úklid: …………

Stručná charakteristika představení: ..……………………………­……………………………………­...

…………………………………­………………………………………………………………­…………

Technické, prostorové, zvukové, osvětlovací požadavky: ………………………..……………………­..

…………………………………­………………………………………………………………­…………

Počet účinkujících: ……………..…… doprovod: ……….………… celkem přijede: …………………

U souborů mládeže uveďte průměrný věk: .............­.............­.............­.............­.............­.............­.... Divácká adresa (věk): od .............­.............­... do .............­.............­...... let

Objednávka stravy: přesnidávková polévka .……… hlavní jídlo: …..... Další požadavky: …………

Doporučení okresní (oblastní) poroty, nebo vlastní zdůvodnění: ……………………………………

…………………………………­………………………………………………………………­…………

Datum a místo: ……………………………………... Porota ve složení: .............­..........……………….

.............­.............­.............­.............­.............­.............­..... Předseda poroty: .............­.............­.……………..

Co ještě chcete sdělit?……………………­…………….……………………………­……….…………...

Hrát chcete (pokusíme se vyhovět): sobota dopoledne – ano / ne odpoledne ano / ne

Podpisy zřizovatelů/ předsedy porot/vedoucího souboru/razít­ko:…………………………….

Kontaktní spojení: Jiří Sekáč, O.S.ŠUPINY, Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, mobil: +420 731 449 751, e-mail: labyrint@labyrintova.czwww.labyrintova.czDesigned & developed by MARF, © 2009