Program kulturních akcí

srpen 2021

  • Možnost sledování sportovních přenosů na velkoplošné televizi. Přijďte fandit!
  • Možnost oslavit firemní akce!!! Oslava narozenin. Svatební hostiny! Domluvíme se s vámi na občerstvení!
  • Možnost pronajmutí sálu pro soukromé účely

„Postupová přehlídka Dětská scéna 2014 – OSTRAVSKÉ ŠUPINKY 2014“

Akce je uskutečněna s finančním přispěním Statutárního města Ostrava, Úřadu městského obvodu Ostrava -Třebovice, Ministerstva kultury ČR a dalších sponzorů, jejichž loga jsou uvedeny na titulní stránce těchto webových stránkách v sekci partneři a sponzoři. Všem partnerům děkujeme za podporu.

Časový harmonogram Krajské kolo Ostravské ŠUPINKY 12.4.2014 SD LABYRINT

8:00 Příjezd souborů
Příjezd poroty

8:30 Slavnostní zahájení přehlídky délka představení, stavba, bourání
Dětské studio DLO Ostrava 20 + (30+10)
A pak se to stalo

9:10
Vrchmeni ZŠ Opava, Vrchní 19 30 + (10+10)
Pohádky naruby

10:00
DDS Štěk, SVČ Opava 45 + (10+5)
Zlatohlava

11:10
Rebelové, ZŠ Komenského 66, N.Jičín 18 + (15+5)
Z deníku Izabely

Porada poroty 12:00
OBĚD účastníků

Diskuze s vedoucími souborů

13:00
DS Zvonek, CVČ Astra Frenštát p. R. 40 + (20+10)
Jamie a upíři

14:00
DS Štěkáček SVČ Opava 45 + (10+5)
STA.PO.ČE (Staré pověsti České)

15:10 ZATÍMnijak, SVČ Korunka Ostrava M-Hory 3 + (0+3) Nesoutěžně

15:30 Fantazie, ŠD Tyršova, N. Jičín – Sen 10 + (10+3)

16:00
Čokíci, ZUŠ Karviná 40 + (25+10)
Havrane z kamene

17:00 Porada poroty 40
Diskuze s vedoucími souborů

17:40 Rozborový seminář 15
Slavnostní zakončení festivalu 18:00 Udělení ocenění 15

P R O P O Z I C E ORGANIZACE DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY zařazené do celorepublikové postupové přehlídky
„DĚTSKÁ SCÉNA 2014“

SOBOTA 15. 3. 2014 – OBLASTNÍ KOLO „OSTRAVSKÉ ŠUPINKY“

SOBOTA 12. 4. 2014 – KRAJSKÉ KOLO „OSTRAVSKÉ ŠUPINKY“

Pořadatelé: O.S. ŠUPINY, Svatoplukova 1222/24, Ostrava Vítkovice, 703 00, telefon: +420 731 449 751, e-mail: labyrint@labyrintova.cz

Místo přehlídky: Prostory SD LABYRINT, Třebovická 5088/41, Ostrava-Třebovice, 722 00. ( spojení MHD – autobusem č. 51 a 39 – zastávka U Pošty)

Nejdříve proběhnou Oblastní městská kola v jednotlivých regionech Moravskoslezského kraje – do 23. 3. 2014 a doporučené soubory odbornou porotou z těchto oblastních přehlídek se mohou zúčastnit krajského kola OSTRAVSKÉ ŠUPINKY. Divadelní soubory z regionu Ostravska a okolí a v regionech, kde oblastní kola neprobíhají, se mohou přihlásit do oblastního kola OSTRAVSKÉ ŠUPINKY nejpozději do 28. 2. 2014. Organizátoři městských oblastních kol jsou povinni poslat přihlášky doporučených divadelních souborů do Krajského kola Moravskoslezského kraje OSTRAVSKÉ ŠUPINKY nejpozději do 24. 3. 2014.

P R O P O Z I C E Oblastní městské i krajské přehlídky dětských divadelních, loutkářských souborů „OSTRAVSKÉ ŠUPINKY – Dětská scéna 2014“ – oblastní kolo 15.3. 2014 „OSTRAVSKÉ ŠUPINKY – Dětská scéna 2014“ . krajské kolo 12.4. 2014 ve spole­čenském domě LABYRINT

Celostátní přehlídka dětského divadla je přehlídka a dílna nejzajímavějších a nejinspirativ­nějších inscenací dětských divadelních, loutkářských a recitačních souborů z celé ČR. Inscenace jsou vybírány z krajských postupových přehlídek, jimž pokud možno předcházejí oblastní (okresní), popř. obvodní městská kola. Přehlídek se mohou zúčastnit dětské divadelní, loutkářské soubory působící při jakékoliv školské či kulturní instituci (ZUŠ, DDM, SVČ, ZŠ, víceleté gymnázium, kulturní středisko…) nebo i mimo ně. Soubory se mohou s jednou inscenací zúčastnit pouze jedné krajské přehlídky.

Soutěžní představení budou probíhat od sobotního rána do podvečera v sále SD LABYRINT (jeviště, osvětlení, zvuky, mgf, CD, tahy, opona, zákryt, výkryty). Divadelní soubory i jednotlivci, vedoucí mohou přijíždět do Ostravy -Třebovic již od 8.00 hodin. Lze hrát na jevišti (délka portálu: 8,0 m, hloubka 4,5 m, výška 5,0 m), ale i v sále (délka sálu 20,0 m, šířka sálu 11,0 m, výška sálu 7,0 m) – prostor je dostatečně variabilní.

Odborná porota této přehlídky je tvořena z řad divadelních odborníků a s letitou praxí dramatickou výchovou dětí, pokusíme se Vám zajistit objektivní hodnocení. Rozbory představení s lektory budou o přestávkách mezi jednotlivými představeními a na závěr bude souhrnné hodnocení všech zúčastněných souborů.

Všem zúčastněným souborům bude předán upomínkový předmět. Cestovné souborům proplatíme, pokud získáme grant. Stravu dle počtu nahlášených osob lze zajistit v restauraci. Vámi objednanou stravu, musíte nahlásit nejpozději tři dny před zahájením přehlídky! Po dobu přehlídky bude otevřena restaurace.

Kontaktní adresy a spojení na pořadatele: Pořadatel: Ing. Jiří Sekáč, O.S.ŠUPINY, Svatoplukova 1222/24 Ostrava-Vítkovice, 703 00 mobil: +420 731 449 751, e-mail: labyrint@labyrintova.czwww.labyrintova.cz

Závazné přihlášky, v nichž uvedete všechny požadované údaje zašlete nejpozději do 28. února 2014 na oblastní městské kolo, postupové přihlášky s doporučeními porot do 24. 3. 2014 na krajské kolo. Rovněž nahlaste počet osob, které se budou stravovat. K přihlášce je nutné dodat: stručné slovo o souboru, o autorovi představení, o představení, potvrzení o vyřešení autorských práv, popř. čestné prohlášení. Nezapomeňte, že 3/4 Vašeho souboru musí být do 15-ti let věku! Těšíme se na Vás a na Vaše představení.

Závazná přihláška (s doporučením) na Oblastní městskou přehlídku dětského divadla „OSTRAVSKÉ ŠUPINKY – Dětská scéna 2014“ – oblastní kolo 15.3. 2014 „OSTRAVSKÉ ŠUPINKY – Dětská scéna 2014“ . krajské kolo 12.4. 2014„ (dětské divadelní soubory s postupem na národní přehlídku) Společenský dům LABYRINT, Ostrava-Třebovice

Název souboru, kroužku:………….……………………………­……………………………….

Vedoucí: ………………….… Kontaktní adresa, telefon, mobil, e-mail: ….…………………..

…………………………………­……………………………….­.............­.... PSČ: ……………..

Zřizovatel (adresa, spojení): …………………………………­………….………………………

Název představení: ………………………………….… autor: ………..……………………..

úprava: ……………………… režie: …………….……… scénografie: ………………………

hudba: ………………….….. délka představení: …….….. stavba: ………… úklid: …………

Stručná charakteristika představení: ..……………………………­……………………………………­...

…………………………………­………………………………………………………………­…………

Technické, prostorové, zvukové, osvětlovací požadavky: ………………………..……………………­..

…………………………………­………………………………………………………………­…………

Počet účinkujících: ……………..…… doprovod: ……….………… celkem přijede: …………………

U souborů mládeže uveďte průměrný věk: .............­.............­.............­.............­.............­.............­.... Divácká adresa (věk): od .............­.............­... do .............­.............­...... let

Objednávka stravy: přesnidávková polévka .……… hlavní jídlo: …..... Další požadavky: …………

Doporučení okresní (oblastní) poroty, nebo vlastní zdůvodnění: ……………………………………

…………………………………­………………………………………………………………­…………

Datum a místo: ……………………………………... Porota ve složení: .............­..........……………….

.............­.............­.............­.............­.............­.............­..... Předseda poroty: .............­.............­.……………..

Co ještě chcete sdělit?……………………­…………….……………………………­……….…………...

Hrát chcete (pokusíme se vyhovět): sobota dopoledne – ano / ne odpoledne ano / ne

Podpisy zřizovatelů/ předsedy porot/vedoucího souboru/razít­ko:…………………………….

Kontaktní spojení: Jiří Sekáč, O.S.ŠUPINY, Svatoplukova 1222/24, 703 00 Ostrava-Vítkovice, mobil: +420 731 449 751, e-mail: labyrint@labyrintova.czwww.labyrintova.czDesigned & developed by MARF, © 2009