Program kulturních akcí

únor 2018

  • Krajskou postupovou přehlídku ex peri 's – experimentujícího, studentského a mladého divadla Moravskoslezského kraje pořádá ve dnech 31. 3. – 2. 4. 2017 spolek radOSTpRAVA a artRóza z.s. ve společenském domě LABYRINT v Ostravě Třebovicích, Třebovická ulice 5080/41. Kontaktní osoba je Ing. Jiří Sekáč, labyrint@labyrintova.cz, 731 449 751. Všem děkujeme za podporu a přízeň. Uzávěrka doručení přihlášek je 15. 2. 2017.Více informací v sekci Divadlo – poslední oddíl na spodní části stránky (zde si můžete přečíst propozice, zkopírovat a vyplnit přihlášku).
  • Možnost sledování sportovních přenosů na velkoplošné televizi. Přijďte fandit!
  • Možnost oslavit firemní akce!!! Oslava narozenin. Svatební hostiny! Domluvíme se s vámi na občerstvení!
  • Možnost pronajmutí sálu pro soukromé účely

Krajské postupové přehlídky ex-S-ex experimentujícího, studentského a mladého divadla Moravskoslezského kraje s postupem na ŠRÁMKŮV PÍSEK a Ústí nad Orlicí 2016

Propozice a přihláška je uložena na této stránce v Souborech ve formátu PDF.Text přihlášky a čestného prohlášení je nutné vyplnit a následně mailem poslat na organizátora včetně fotografií z představení. Vyplněný dokumenty včetně scénáře je nutné doručit v písemní podobě na adresu organizátora. Krajskou postupovou přehlídku studentského a experimentujícího divadla Moravskoslezského kraje pořádá dne 8 – 10.4. 2016 artRóza z.s. ve spolupráci s radOSTpRAVA ve společenském domě LABYRINT v Ostravě Třebovicích, Třebovická ulice 5080/41 za finančního přispění Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury ČR a dalších sponzorů. Za finanční pomoc a ostatní podporu všem dárcům a sponzorům děkujeme. Kontaktní osoba je Ing. Jiří Sekáč, labyrint@labyrintova.cz, 731 449 751. Uzávěrka doručení přihlášek je 15. 2. 2016. Za přijaté budou považovány přihlášky doručené k termínu uzávěrky ve své kompletnosti, tj. včetně požadovaných příloh.Soubory

  1. Evidenční list - přihláška
  2. Příloha - čestné prohlášení
  3. Propozice experimentujícího divadla
  4. Propozice studentského a mladého divadla
  5. Program přehlídky
  6. Plakát

Designed & developed by MARF, © 2009