Program kulturních akcí

srpen 2021

 • Možnost sledování sportovních přenosů na velkoplošné televizi. Přijďte fandit!
 • Možnost oslavit firemní akce!!! Oslava narozenin. Svatební hostiny! Domluvíme se s vámi na občerstvení!
 • Možnost pronajmutí sálu pro soukromé účely

Krajské postupové přehlídky Moravskoslezského kraje ex peri 's 2017

Propozice a přihláška je uložena na této stránce dole v Souborech ve formátu PDF.Text přihlášky a čestného prohlášení je nutné vyplnit, podepsat a následně mailem poslat na organizátora včetně fotografií z představení (max 5 foto) včetně scénáře v písemní podobě na adresu organizátora. Krajskou postupovou přehlídku studentského a experimentujícího divadla Moravskoslezského kraje pořádá dne 31. 3. – 2. 4. 2017 artRóza z.s. ve spolupráci s radOSTpRAVA ve společenském domě LABYRINT v Ostravě Třebovicích, Třebovická ulice 5080/41 za finančního přispění Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje, Ministerstva kultury ČR a dalších sponzorů. Za finanční pomoc a ostatní podporu všem dárcům a sponzorům děkujeme. Kontaktní osoba je Ing. Jiří Sekáč, labyrint@labyrintova.cz, 731 449 751. Uzávěrka doručení přihlášek je 15. 2. 2017. Za přijaté budou považovány přihlášky doručené k termínu uzávěrky ve své kompletnosti, tj. včetně požadovaných příloh.Soubory

 1. Čestné prohlášení
 2. Šrámkův Písek doplňující informace
 3. Propozice experimentujícího divadla
 4. Propozice mladého a studenstského divadla
 5. Evidenční list 2017 - přihláška
 6. Propozice ŠP 2017
 7. Propozice MS 2017
 8. Přihláška - evidenční list 2017
 9. Časový harmonogram ex peri 's 2017

Designed & developed by MARF, © 2009